Respect en tolerantie

Op het IJburg College vinden we het belangrijk dat iedereen zich op school veilig en geaccepteerd voelt. Om de sfeer van respect en tolerantie te stimuleren, hebben we deze periode diverse activiteiten ondernomen op IJBC2. Zo voerden we in de coachgroepen gesprekken om het gebruik van het scheldwoord "kanker" of "homo" te bespreken, en leerlingen bewust te maken van de impact die dit kan hebben. Andere activiteiten lichten we hier even kort toe:

Paarse vrijdag 
Op vrijdag 9 december vierden we in de bovenbouw paarse vrijdag. Op deze dag besteden we aandacht aan acceptatie van seksuele diversiteit. Leerlingen en experts gaven aan het onderwerp belangrijk te vinden door paarse kleding aan te trekken of een paars polsbandje te dragen. De deelscholen werden voor de gelegenheid ook paars versierd. In alle coachgroepen is aandacht besteed aan het onderwerp. 
https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/

Gastles COC
Voor alle vierde en vijfdejaars leerlingen volgt in de bufferweek een gastles van het COC. Deze organisatie komt al sinds 1946 op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Ze zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’s in Nederland en in het buitenland. In week 6 hebben de leerlingen tijdens de Engelse les aandacht besteed aan het onderwerp, en vragen voorbereid die ze willen stellen. De voorlichter komt in de bufferweek om met de leerlingen het gesprek aan te gaan over tolerantie, en laat ze daarna werken aan een posteropdracht. Leerlingen moeten een ontwerp maken voor een campagneposter; het beste ontwerp zal worden afgedrukt en in de school worden opgehangen. 
http://nos.nl/artikel/2144467-coc-bezoek-koning-is-belangrijk-in-tijden-van-toenemende-agressie.html
 
Theatervoorstelling RESPECT

Voor alle derdejaars leerlingen zal er in de bufferweek een theatervoorstelling plaatsvinden van de theatergroep ROET. De voorstelling heeft als titel "respect", en rondom dit onderwerp zal een scenario worden gespeeld dat leerlinge laat nadenken over wat respect nu precies is. De theatervoorstelling is in de coachtijd aangekondigd en voorbereid, in het nieuwe jaar zullen we hier in de coachgroepen verder mee aan de slag gaan. 
http://www.roet.nl/media/62733/ROET-flyer-Respect.pdf