Sinds het nieuwe schooljaar beschikt het IJburg College 2 over, jawel een echt wormenhotel! De hotelmanagers zijn leerlingen uit 5 havo die het vak 'Natuur, Leven & Technologie' volgen. 
Wat is dit nu precies, een wormenhotel…?
 
Een wormenhotel is een kast, waarin onze groenresten worden omgevormd tot compost. De wormen in de kast eten ons groente- en fruitafval en ook eierdozen en karton. Zij scheiden stoffen uit die weer voeding zijn voor planten en makkelijk door de planten kunnen worden opgenomen. Dat is een duurzame en oplossing voor organisch afval, want er hoeft geen vrachtwagen voor te rijden! Daarnaast, wellicht nog belangrijker, voegen de wormen waarde toe aan ons afval. Deze verse, natuurlijke compost maakt kunstmatige plantenvoeding overbodig. De opzet als ‘hotel’, waar meer mensen aan mee kunnen doen, maakt het interessant voor steden. Daar heeft men vaak geen ruimte voor een eigen composthoop. 
 
De organisatie CoCasa is de kracht achter het maken en leveren van deze wormenhotels. CoCasa werkt veel samen met buurtbewoners en basisscholen en nu dus ook een middelbare school! Janneke Verwey heeft CoCasa opgericht. ‘Co’ betekent samen en ‘Casa’ betekent huis; de wereld als ons gezamenlijke huis, waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. Janneke staat voor duurzaamheid vanuit innerlijke drive; daadwerkelijke verandering komt van binnenuit. En een wormenhotel, dat is iets wat mensen leuk en leerzaam vinden!
 
CoCasa heeft een groep leerlingen op onze school een aantal onderzoeksopdrachten gegeven. De leerlingen gaan o.a. onderzoeken welke ontwerp-aspecten belangrijk zijn voor een goed werkend wormenhotel, welke kringlopen in het hotel te herkennen zijn en hoe het gebruik op school verder gestimuleerd kan worden. 
 
De leerlingen zoeken dat nu uit en worden daarop beoordeeld door hun 'Natuur, Leven & Technologie' docent maar natuurlijk ook door CoCasa zelf! De hele school is er overigens bij betrokken: de facilitaire afdeling, docenten en leerlingen uit andere jaarlagen zetten nu een bewustwordingscampagne op. Zo krijgt het duurzame leven op onze school nog meer uitstraling!