In periode 5 gaat 3 vmbo-t aan de slag met het project Masterplan Techniek. Hierin werken we samen met het ROC van Amsterdam, waarin we leerlingen kennis laten maken met techniek. Naast gastlessen en excursies die worden verzorgd door bedrijven volgen de leerlingen onderwijsprojecten die worden verzorgd in samenwerking met en deels op het ROC van Amsterdam.
In de onderwijsprojecten werken de leerlingen aan een beroepsopdracht in de betreffende techniek. Om de leerlingen optimaal te motiveren en prikkelen wordt een groot deel van de projecten gestart met een werkelijke beroepsopdracht. Vaak is dat een opdracht van een externe opdrachtgever (die externe opdrachtgever komt dan aan het eind van het project de resultaten van de leerlingen beoordelen).
 
 
Eén van de onderwijsprojecten is Ontwerp je 3D-Gesp en een Windlicht. Dit project heeft  als doel om de leerlingen een kijkje in de keuken van de metaalindustrie te laten geven waardoor hun interesse in de werktuigbouw/metaal opgewekt kan worden en waardoor een beroepskeuze beter te maken is. 
 
Het andere project is Ontwerp de tunnel onder het IJ.
Er wordt al lang gesproken over een tunnel onder het IJ door de gemeente Amsterdam. Hoewel de discussie over een brug al 160 jaar loopt, is deze de laatste jaren opgelaaid. 
In deze opdracht gaan de leerlingen in groepjes van 4 een tunnel onder het IJ ontwerpen. Doel van dit onderwijsproject is om de leerlingen kennis te laten maken met
infrastructuur, engineering, ontwerpen en techniek en ideeën te bedenken om een nieuwe tunnel te maken.