De laatste twee leerjaren van het vmbo en de havo en de laatste drie van het vwo vormen de examenperiode. Tijdens deze periode is het examenreglement van kracht. 

 

Examenreglement

Elke leerling die deel uitmaakt van een van deze leerjaren ontvangt uiterlijk in de eerste week van oktober van het lopende schooljaar een exemplaar van het examenreglement. Omdat er belangrijke regels en afspraken in staan over de werkwijze van leerlingen en experts (docenten) waar ook ouders/verzorgers van op de hoogte moeten zijn, gaan we ervan uit dat iedereen het reglement goed te lezen.

 

EXAMENREGLEMENT VMBO HAVO VWO 2017-2018

 

 
 
 
 
 
Examencommisie

Hieronder leest a alle informatie omtrent de werkwijze van de examencommisie op het IJburg College

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Naast het examenreglement ontvangen de leerlingen van de betreffende leerjaren elk jaar een actuele versie van hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dat PTA staat precies vermeld welke toetsen meetellen voor het SchoolExamen (SE), hoe zwaar ze wegen, wanneer ze worden afgenomen en of ze herkanst kunnen worden. Hetzelfde geldt voor praktische opdrachten en handelingsdelen voor havo- en vwo-leerlingen.

 

Het examendossier is een verzamelnaam voor alle ‘producten’ die een leerling in de loop van zijn examenperiode aanlevert. Op onze school beschikt iedere leerling vanaf het begin over een digitaal portfolio. Daarin verzamelt hij behaalde resultaten, feedback en producten waar hij trots op is. In de examenperiode krijgt dat portfolio vanwege zijn inhoud het kenmerk van een examendossier dat door de leerling zelf wordt bijgehouden en beheerd.

 

Het eerste tijdvak van het Centraal Examen (CE) voor de leerlingen van vmbo, havo en vwo wordt in de periode van maandag 14 mei tot en met dinsdag 29 mei 2018  afgenomen.

De uitslag wordt bekend gemaakt op woensdag 13 juni.

 

Alle informatie over de data en de inhoud van de examenprogramma's is te lezen op: www.examenblad.nl

 

 

IJburg College 1 vmbo

 

vmbo 3 B PTA 2017-2018

vmbo 3 K PTA 2017-2018

vmbo 3 TL PTA 2017-2018

vmbo 4 B PTA 2017-2018

vmbo 4 K PTA 2017-2018

vmbo 4 TL PTA 2017-2018

IJburg College 1 havo/vwo

 

havo 4 PTA 2017-2018

vwo 4 PTA 2017-2018

havo 5 PTA 2017-2018

vwo 5 PTA 2017-2018

vwo 6 PTA 2017-2018

IJburg College 2

 

vmbo 3 TL PTA 2017-2018

vmbo 4 TL PTA 2017-2018

havo 4 PTA 2017-2018

vwo 4 PTA 2017-2018

havo 5 PTA 2017-2018

vwo 5 PTA 2017-2018

 

Belangrijke data

 

 

 

Belangrijke data

 

 

Belangrijke data