Over de school

Op het IJburg College leren we in een leergemeenschap. In deze leergemeenschap werkt iedereen mee aan elkaars ontwikkeling en aan de ontwikkeling van de school. Om dit te bewerkstelligen zijn de volgende dingen bij ons op school heel belangrijk:

Iedereen doet mee 

Iedereen in de school draagt zijn steentje bij aan alles wat er op school gebeurt. Ook van alle leerlingen wordt verwacht dat ze op een eigen manier hun bijdrage leveren. Dit kan zijn door doeltjes te regelen voor de school en sporttoernooitjes op te zetten, door een feest te organiseren, door mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs of door mee te werken in ons Grand Café.

Van en met elkaar leren

Soms vindt een leerling een bepaald vak moeilijk en kan een andere leerling hem heel goed helpen, omdat hij toevallig heel goed in dat vak is. Ook zijn er leerlingen (en ouders, vrijwilligers, stagiaires) die workshops geven op vrijdagmiddag (toneel, Grand Café Gracaij, Duits, Girl Power, EHBO, filosofie, zaalsport, et cetera).
We geven elkaar ook vaak feedback: dit houdt in dat je vertelt wat je goed vond en wat er beter kan. We hebben daarvoor top-tip kaarten: je schrijft dan een ‘top’ en een ‘tip’ op. Die kun je ook zomaar krijgen als je iets goed gedaan hebt.

Onthouden wat je leert
Wij vinden het op school belangrijk dat je ook echt iets hebt aan wat je leert. Dus niet kort voor een proefwerk stampen en dan alles weer vergeten (zweten, weten, vergeten), maar zo leren, dat je ook echt onthoudt wat je leert.
Aantrekkelijk zijn voor elkaar
Op school zorgen we ervoor dat we aantrekkelijk zijn voor elkaar en dat we heel goed met elkaar samen werken. Op het IJburg College zorgen medewerkers (docenten en andere mensen die op school werken) ervoor dat ze interessant zijn voor de school, maar datzelfde geldt ook voor leerlingen! Je moet dus wel je best doen met leren en met allerlei andere activiteiten op school. De docenten zorgen voor leuk en goed onderwijs en leerlingen doen ook hun best in de lessen en op school, zodat er echt een leuke sfeer is.

Dit geldt voor iedereen
Deze principes gelden  voor iedereen in de school. Zo leert iedereen bij ons op school, iedere dag weer.