Het IJburg College maakt deel uit van de Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg. Het bestuur van deze stichting vormt het Bevoegd Gezag van onze school. Volgens de ‘code goed bestuur’ hoort elke school besturen en toezicht houden daarop te scheiden. Daarom heeft het IJburg College sinds 1 maart 2010 een bestuur en een raad van toezicht.

Op het IJburg College is de algemeen directeur tevens de bestuurder van de Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg.

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat op dit moment uit vier personen: een voorzitter en drie leden.

 

Voorzitter:

Yolanda Hoogtanders

Bestuur en Raad van Toezicht

"Vanaf maart 2015 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van het IJburgcollege. Sinds oktober 2018 als voorzitter. Ik ben directeur van een advies en managementbureau en woon samen met mijn man en onze twee jongste kinderen in Amsterdam Oost. Zowel professioneel als persoonlijk hecht ik grote waarde aan de sleutelpositie die onderwijs in onze samenleving en in de persoonlijk ontwikkeling van jonge mensen inneemt.

Er wordt veel van het onderwijs verwacht. Ouders willen kwalitatief goed onderwijs dat kinderen voorbereidt op hun plek in de maatschappij. Jongeren willen een leuke school met inspirerende leraren waar ze zich thuis voelen. En mensen in de directe omgeving van de school willen bijvoorbeeld aandacht voor veiligheid en gedrag van leerlingen buiten schooltijd. Ik ben geraakt door de bevlogenheid, betrokkenheid en energie waarmee het team van het IJburg College invulling geeft aan deze verschillende verwachtingen. Als intern toezichthouder wil ik mijn bijdrage leveren door een inhoudelijk klankbord te zijn voor het bestuur. En door positief kritisch te toetsen wat de impact is van de gemaakte keuzes op de wensen van ouders, jongeren en de omgeving van de school."  

 

 

 

 

Leden:

Frans Mulder

 
 
Contacten met de Raad van Toezicht lopen via het secretariaat:

Bestuurssecretariaat
IJburg College
Pampuslaan 1
1087 HP AMSTERDAM

Tel.: 020 – 3443000
Mail: bestuurssecretariaat

Kvk-nummer: 34224067