Op IJburg College 2 kunnen leerlingen die bij de determinatie vanuit de onderbouw het advies vmbo-tl/havo krijgen in leerjaar drie in aanmerking komen voor een gemengde klas vmbo-t/havo. Zij volgen dan een onderwijsprogramma op havoniveau, maar krijgen extra ondersteuning voor de vakken waarvoor dat nodig is. Als in periode vier van het schooljaar blijkt dat doorstroom naar havo-4 niet mogelijk is, volgen de leerlingen in de laatste periode alle vakken op vmbo-tl-niveau. Zo kunnen de leerling en zonder problemen instromen in het vierde leerjaar van vmbo-tl.

 

In dat laatste geval doen zij dan de onderdelen van het examenprogramma die volgens het PTA noodzakelijk zijn om in leerjaar vier te kunnen deelnemen aan het eindexamen. Ook voor deze leerlingen geldt dat ze na het behalen van het vmbo-tl-diploma alsnog de mogelijkheid hebben om door te stromen naar het vierde leerjaar van de havo.