IJburg leren

Het is de missie van het IJburg College om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten leren, in een leergemeenschap, over zichzelf en de wereld om hen heen. Dat betekent dat wij alle leerlingen op hun eigen niveau uitdagen om het beste te presteren.

Iedere leerling heeft een eigen leerstijl. Daarom hebben wij een onderwijsconcept ontwikkeld dat rekening houdt met verschillen, waarin leerlingen van en met elkaar leren en waarin zoveel mogelijk geleerd wordt in ‘echte situaties’.

Vast ritme
Het IJburg College heeft een vast ritme van de dag met vaste begin- en eindtijden. Op een dag hebben leerlingen verschillende leeractiviteiten waardoor ze meer geconcentreerd kunnen werken en leren.

De stamgroepen in de onderbouw hebben een evenwichtige opbouw per niveau. Daarnaast hebben de leerlingen in de onderbouw verschillende modules op hun eigen niveau.

Op niveau

In de bovenbouw zitten alle leerlingen van hetzelfde niveau bij elkaar in de klas.

Waar dat kan, zoals bij sport & bewegen of kunst & cultuur, wordt er met gemengde groepen gewerkt.

Dat laatste geldt zeker voor onze workshops op de vrijdagmiddag, waar leerlingen op basis van belangstelling uit onderwerpen kunnen kiezen, dwars door onderbouw en bovenbouw heen.