Praktische info

Op deze pagina staat praktische informatie over de volgende onderwerpen:

  • portretrecht
  • ICT-reglement en veiligheidsprotocol

 

Portretrecht

Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) geven bij aanmelding op onze school toestemming om foto’s te plaatsen op de website of in schooluitgaven (schoolkrant, schoolboekjes, et cetera).

ICT-reglement en veiligheidsprotocol

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een ICT-reglement en een veiligheidsprotocol uitgereikt. Deze dienen door zowel de ouders als de leerling ondertekend te worden. Lees hier het Macbook protocol 2012.

Verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen

Het IJburg College is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen van leerlingen.
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen in en rond de school. Wij raden aan sieraden en waardevolle spullen thuis te laten.

Bij diefstal adviseren onze leerlingen en hun ouders / verzorgers om aangifte te doen bij de politie.
Aan het eind van elk schooljaar wordt alle achtergelaten kleding /schoeisel verzameld en aan een goed doel geschonken.