Op het IJburg College gaan wij verantwoord met schoolkosten om. Daartoe hanteren wij de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs’ die door ouderorganisaties en schoolbesturen gezamenlijk is opgesteld en richtlijnen bevat over hoe op een verantwoorde en transparante wijze om te gaan met de financiële bijdrage van ouders aan de school.

 

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, zijn we voor het uitvoeren van alle activiteiten die wij met het oog op leren in de werkelijkheid met onze leerlingen ondernemen, geheel afhankelijk van deze bijdrage. 

 

Schoolkosten 2017-2018

De schoolkosten op het IJburg College bedragen voor schooljaar 2017-2018 € 350,00. Dit bedrag is exclusief de aanschaf van een iPad. Het IJburg College is een digitale school. Dit betekent dat we uitsluitend met digitaal lesmateriaal werken en alle leerlingen om deze reden verplicht een iPad moeten aanschaffen.

 

Aanschaf iPad

Het IJburg College werkt samen met een leverancier en financier. Voor de iPad (desgewenst met hoes) kan een  betalingsregeling worden aangegaan en een verzekeringen worden afgesloten. Hierover ontvangen ouders/verzorgers meer informatie op het moment dat een leerling is geplaatst.

 

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

Van het schoolgeld maken alle leerlingen (meerdaagse) excursies (€ 275,00). Het resterende bedrag (€ 75,00) gebruiken we voor de bekostiging van de extra onderwijsactiviteiten die we kennen, zoals de IJ+ lessen en het talentuur op vrijdagmiddag, de culturele evenementen en bezoeken aan musea, de cultuurkaart (CJP) enzovoort.


Elke leerling krijgt een schoolpas, waarmee hij toegang heeft tot een kluisje. Deze schoolpas dient tevens als identiteitsbewijs voor schoolfeesten. Bij verlies van de schoolpas moeten leerlingen een nieuwe pas aanvragen. Daarvoor betalen zij dan 10 euro. De leerlingen hebben de schoolpas ook nodig voor het kopen van eten en drinken in onze schoolkantine.

 

Ouders die moeite hebben om het bedrag voor de schoolkosten op te brengen, kunnen altijd een betalingsregeling treffen. Zij nemen daarvoor zelf contact op met de financiële administratie van de school.

 

De gemeente Amsterdam heeft een regeling ‘scholierenvergoeding’ voor gezinnen met een laag inkomen. Op de website www.amsterdam.nl is te lezen hoe deze vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten kan worden aangevraagd. De scholierenvergoeding kan altijd vóór aanvang van het nieuwe schooljaar worden aangevraagd.

 

 

Schoolkosten

 

Heeft u een laag in komen en moeite om de schoolkosten te betalen? De gemeente heeft dan de scholierenvergoeding. Meer informatie www.amsterdam.nl/pakjekans of op de facebookpagina van de Gemeente Amsterdam.

 

Hoewel de ouderbijdrage van overheidswege vrijwillig is en door onze school niet als voorwaardelijk voor toelating gesteld mag worden, gaan we ervan uit dat ouders die voor onze school kiezen, bereid zijn de schoolkosten te betalen. Bij betaling van de schoolkosten via ons betalingssysteem gaan ouders/verzorgers een overeenkomst daarvoor met ons aan.